МАЭ, БНЛАУ-ын Архитектор-Инженерүүдийн холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар ...

МАЭ,Бүгд Найрамдах Лаос Ард Улсын Архитектор-Инженерүүдийн холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар санал солилцож байна. 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE UNION OF MONGOLIAN ARCHITECTS (UMA)

AND

ASSOCIATION OF LAO ARCHITECTS AND CIVIL ENGINEERS (ALACE)

The Union of Mongolian Architects (UMA) and the Association of Lao Architects and Civil Engineers (ALACE) hereby agree that cooperation between both institutes is necessary to expand knowledge and to improve professional services, simultaneously contribute to promote the Lao - Mongolia traditional friendship. This will enable architects to better service society by creating a better construction environment and favorable for constructional cooperation between the two countries.

UMA and ALACE cooperation will be based on equal respect and mutual interest within the constraints of the by laws and regulations of each respective counterpart.

 1. UMA and ALACE shall cooperate mutually to promote activities that can contribute to the development of both organizations;
 2. UMA and ALACE will make every effort to promote the following information:
 1. Cooperation and exchanging constructional and architectural information.
 2. Exchange information on the role responsibility of UMA and ALACE in the protection of public health, safari in their respective countries.
 3. Create understanding and exchange the means and methods that may be employed to enhance and preserve each country’s cultural uniqueness, distinctions and heritage.
 4. Exchange information to improve architectural education and accreditation on of schools of architecture.
 1. Any joint specific program, project or activity under this collaboration shall be formalized in separate cooperation agreements between two institutes under the umbrella of this MOU

…………………………… 2013

               

FOR UMA                                                                                          FOR ALACE

________________________                                                                  _____________________

KHURELBAATAR.E                                                                         PHONESAY SOUTHIPHONG

President of UMA                                                                                           President of ALACE

Ойлголцлын Меморандум

ХООРОНД

Монголын Архитекторуудын Эвлэл /МАЭ/

БА

Лаосын Архитекторууд ба Иргэний Инженерүүдийн Холбоо (ALACE)

МАЭ ба ALACE хоёр институтын хооронд мэдлэг өргөжүүлэх, мэргэжлийн үйлчилгээг дээшлүүлэх, Монгол-Лаосын уламжлалт нөхөрлөлийг үүнтэй уялдуулан зузаатгах шаардлагатайг тэмдэглэж харилцан тохиролцож байна. Ингэснээр барилгын салбарт хоёр орны хамтын ажиллагаа зохимжтой болж, архитекторууд илүү сайн барилга орчин тойрон бүтээж нийгэмд тустай үйл илүү ихийг хийх боломжтой болох юм.

МАЭ ба ALACE хоёр институтын хамтын ажиллагаа нь харилцан тэгш эрхтэйгээр бие биенээ хүндэлж, хамтын сонирхлыг тухайн орны хууль дэглэмийн хүрээнд дэмжиж байх болно.

 1. МАЭ ба ALACE хоёр институтын хөгжилд хувь нэмэр болох үйл ажиллагааг дэмжихэд харилцан хамтран ажиллана
 2. МАЭ ба ALACE хоёр институт дараахь мэдээллийг дэмжихэд бүх талаар идэвхи чармайлт гарган ажиллана
  1. Барилга архитектурын мэдээлэл солилцоход хамтран ажиллана
  2. Нийтийн эрүүл мэнд, сафари-г тухайн оронд хамгаалахад МАЭ ба ALACE хоёр институтын үүрэг хариуцлагын тухай мэдээлэл солилцоно
  3. Тус тусын орны соёлын онцлог, өвөрмөц байдал, соёлын өвийг хадгалах, чанаржуулахад хэрэглэж болох арга барил ба бодлого солилцох, харилцан ойлголцолыг бий болгоно
  4. Архитектурын боловсролыг дээшлүүлэх болон энэ мэргэжлийн сургуулийн магадлан итгэмжлэх талаар мэдээлэл солилцох
 3. Хоёр институтын хоорондын ямарваа хамтарсан тусгай хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагаа нь энэ Ойлголцлын Меморандумын хүрээнд хамтын ажиллагааны тусдаа гэрээгээр зохицуулагдана.

------------------------------2013

МАЭ төлөөлж                                                                                    ALACE төлөөлж

---------------------------------------                                                           -----------------------------------------

Э. ХҮРЭЛБААТАР                                                                PHONESAY SOUTHIPHONG

МАЭ-ийн Ерөнхийлөгч                                                         ALACE-ийн Ерөнхийлөгч

 

2013-12-23
Бидэнтэй нэгдэх
Статистик
 • Өнөөдөр: 21
 • Сүүлийн 7 хоногт: 308
 • Энэ сард: 956
 • Нийт: 81062

© 2015 МАЭ

Developed by Super Assist Systems LLC