Тавтай морилно уу.
2019-04-19 Fri 04:13:04
uma.org.mn@gmail.com
Холбоо барих

77130638 , 77113760

АРХИТЕКТУР, ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ


Барилга Хот Байгуулалтын сайдын 2016 оны 12 сарын 27 ны өдрийн 200 дугаар тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн зөвлөл нь 2016 оны 12 сарын 07 ны өдрийн БХБЯ, МАЭ-ийн хооронд байгуулсан “Архитектор, хот төлөвлөлтийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх тухай гэрээ”-нд үндэслэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж зөвлөмж гаргадаг.

МАЭ-ийн дэргэдэх Архитектур хот төлөвлөлтийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит хурлуудаар

• Хөшигтын хөндийн ОУ-ын нисэх буудлыг дагаж хөгжих хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэлэлцүүлэг
• Олон нийт, иргэний барилга Архитектур төлөвлөлт БНбаД/, Ногоон барилгын үнэлгээ БНбД
• Орон сууцны барилгад тавигдах ерөнхий шаардлагууд техникийн даалгавар
• Говь Алтай аймгийн Шарга, Цээл сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
• УБ хотын ОУ-ын нисэх онгоцны буудлыг даган хөгжих “аэросити дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол
• Өмнөговь аймгийн Манлай, Баян овоо сумын ерөнхий төлөвлөгөө
• “Бэрэн групп”-ийн 190 айлын үйлчилгээтэй орон сууц
• Нийслэлийн Байгаль орчны газрын захиалгат “УБ хотын цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөлгөө”
• Үйлдвэрийн хортой хаягдлыг аюулгүй болгох болон булшлах полигон төсөллөх үндсэн шаардлага БНбД төсөл
• Сургуулийн өмнөх арилгын зураг төсөл төлөвлөлт БНбД боловсруулах ажлын техникийн даалгавар
• Барилгын салбарын ажилтаны давтан сургалт мэргэшлийн зэрэг олгох сургалт багц цагийн сургалтын хөтөлбөр
• Сургуулийн өмнөх боловсролын барилга байгууламжийн зураг төсөл төлөвлөх
• Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөө
• УБ хотын баруун бүсэд хотын шинэ төв байгуулах нутгийн захиргааны цогцолбор барилгыг барих оновчтой байрлал болон барилга байгууламжийн талаархи хэлэлцүүлэг зэрэг асуудлыг хэлэлцэж зөвлөмж гаргаж ажилласан.

Мэдээлэл: МАЭ-ийн дэргэдэх Архитектур хот төлөвлөлтийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх  асуудлаа 77130638 дугаарын утсаар холбогдож ирүүлнэ үү.

dTACjWNlPU8pGwA.jpgFYrAIyyJYxIbJeK.jpg0uidaSdG1DMdvie.jpgL0JFtPBt7ZCgaCG.jpg